Portál pro zodpovědné majitele psů

Poradci chovu

Každý klub má svého poradce chovu, který má zodpovědnost za dané plemeno a chovatelům má v otázkách chovu poradit. Má povinnost vystavit krycí listy na žádost chovatele, předávat plemenné knize doklady k zápisu štěňat, označit průkazy původu jedinců, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu a předat je plemenné knize k zápisu do rejstříku chovných psů a fen atd.

Registrovaní a ověření poradci chovu si mohou na našem portálu psát soukromé poznámky u profilů jedinců svého plemene a využít ho tak jako svou soukromou databázi pro usnadnění své práce.

Orientační poloha (jen podle PSČ)
Přesná poloha (podle GPS)